PRIVACY / COPYRIGHT

 

COPYRIGHT

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens of fotomateriaal mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van madamski.

Madamski hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten van haar website en zal bij overtreding altijd juridische stappen nemen.

PRIVACY STATEMENT 

Gegevens die wij via mail of contactformulieren verzamelen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door madamski zelf en worden nooit aan derden beschikbaar gesteld tenzij aan het madamski team zelf als het make overs betreft.

Op onze website kan je gebruik maken van een online formulier waarmee je een bericht kan versturen of informatie kan aanvragen. De via deze formulieren gevraagde en verstrekte gegevens worden enkel gebruikt om contact op te nemen om aan het ingezonden verzoek te kunnen voldoen. Eenmaal de mail beantwoord is worden alle gegevens verwijderd. De gegevens zullen nooit worden gebruikt voor verdere ongevraagde benadering of gedeeld worden met andere partijen. 

Goed om te weten…

Madamski is bezig met echte mensen in het echte leven en behandelt alle aanvragen en mails met de grootste zorg en respect voor je privacy. We houden ons niet bezig met het verzamelen van gegevens maar zullen alle info na het beantwoorden van je mail net verwijderen omdat we ieders privacy respecteren. Als je na een bepaalde periode opnieuw met ons contact opneemt, zal je dan ook, indien dat nodig is, alle info opnieuw moeten versturen.   

Cookies

Cookies zijn sinds jaar en dag een geaccepteerd technisch hulpmiddel om websites goed te laten functioneren en te optimaliseren richting de doelstellingen van die websites. Dit zijn dan ook de enige redenen dat madamski cookies toepast op haar website. 

Cookies gerelateerd aan websitestatistieken

Madamski gebruikt programma’s zoals Google Analytics, om de herkomst en het gedrag van bezoekers op haar website te analyseren. Hiervoor worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. De informatie die door middel van een cookie wordt verkregen is specifiek voor uw computer en kan bestaan uit uw Internet Protocol (IP)-adres, de datum en tijd waarop u onze site hebt bezocht, en welke delen van de site u hebt bekeken.

Cookies van derde partijen

Op onze website ziet u ook buttons om naar onze sociale netwerken te gaan zoals bijvoorbeeld Facebook en Instagram. De werking daarvan wordt bepaald door scripts van deze sociale netwerken. Ook hiervoor worden cookies toegepast, afkomstig van de sociale netwerken in kwestie. In de privacy-verklaringen van die sociale netwerken kunt u nalezen wat deze cookies doen.

Wilt u geen cookies?

De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld, dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt, of dat u de ontvangst ervan kunt weigeren. Als u de acceptatie van cookies door uw browser uitschakelt, is de kans zeer groot dat veel websites die u bezoekt niet volledig correct zullen functioneren.